Subsidie aanvraag

In het studiejaar 2015 – 2016 heeft de HU besloten het contract dat zij met de
studiematerialenleverancier Studystore had over te dragen aan de OSHU. De reden hiervan is dat de
Hogeschool Utrecht provisie kreeg over de verkochte studiematerialen en vond dat dit geld direct de
student ten goede moest komen in plaats van dat zij dit ontving. De HU vond hier de OSHU het meest
voor geschikt omdat dit het overkoepelende orgaan van de studentenorganisaties van de HU is en
subsidies kan verstrekken aan deze organisaties zodat zij vervolgens weer activiteiten voor de
studenten van de HU kunnen organiseren. Daarom heeft de OSHU sinds mei 2016 een contract met
Studystore waardoor zij sindsdien de provisie ontvangt.
Deze provisie zal door de OSHU in de vorm van subsidies worden verstrekt aan de studentorganisaties
van de HU.

De subsidieregeling en links:

Klik hier om een nieuwe subsidie aan te vragen: https://goo.gl/forms/WUeFiEy4K9rGLFNI2

Klik hier om de afrekening van jouw activiteit in te dienen: https://goo.gl/forms/kRjWt8oxfMZRGNYQ2