Skip to content

Wat doet de OSHU?

Doel

De stichting Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU) is het koepelorgaan van alle studentenorganisaties die aan de Hogeschool Utrecht (HU) zijn gelieerd.

De Hogeschool Utrecht telt vele (studie)verenigingen en stichtingen. Sommigen bestaan al vele jaren en anderen beginnen pas net.  De OSHU speelt voor verenigingen en stichtingen een ondersteunende en faciliterende rol. Zij heeft als doel de verenigings- en stichtingsbesturen in de breedste zin van het woord te ondersteunen. Dit wordt gedaan door het organiseren van trainingen en koepeloverleggen, gesprekken aan te gaan en de onderlinge contacten tussen de verenigingen en stichtingen te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigd de OSHU de (studie)verenigingen en stichtingen bij het management van de Hogeschool Utrecht en probeert zij het verenigingsklimaat op de hogeschool te verbeteren!

Vanaf 2016 tot 2022 heeft de OSHU samengewerkt met de studieboeken en leermiddel verkoper Studystore!

Geschiedenis

Op 26 oktober 2005 is de OSHU statutair opgericht. Het oprichtingsbestuur bestond uit studenten van de HU, die actief waren in de medezeggenschap en/of studentenbelangenbehartiging. Uit deze twee richtingen kwam ook de indicatie dat een overkoepelend orgaan voor studieverenigingen nodig was. In het oprichtingsjaar zijn vier koepeloverleggen geweest, waarbij de meeste verenigingen aanwezig waren. Tijdens deze overleggen zijn inventarisaties gemaakt van welke problemen heersen binnen de verenigingen, zijn wederzijdse verwachtingen aangegeven en zijn contacten gelegd tussen de verenigingen. Medio 2008 is een start gemaakt met de besturendag. Hier werden voor bestuurders trainingen gegeven over algemene en specifieke bestuurstaken. Deze werden drukbezocht en geacht van grote waarde te zijn.

Subsidie

Door de samenwerking met Studystore die heeft gelopen tot 2023 is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij de OSHU voor het organiseren van activiteiten! Check de subsidieregeling en het aanvraagformulier voor meer informatie!

Structuur

Dit jaar bestaat het bestuur uit zes leden. Het bestuur bestaat uit de functies voorzitter, secretaris-intern, penningmeester, vicevoorzitter, secretaris-extern en de commissaris activiteiten. Studentenorganisaties hebben een vast contactpersoon vanuit het bestuur. Deze zijn te vinden op de pagina bestuur.

Studentparticipatie

De OSHU werkt nauw samen met team Studentparticipatie van de Hogeschool Utrecht. Zij zijn bereikbaar op het e-mailadres studentpartipatie@hu.nl.

Informatie over bestuursbeurzen, basissubsidies en regelingen (zoals collegegeldvrij besturen) vanuit de Hogeschool Utrecht is te vinden op de website bestuurlijkactiefutrecht.nl.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close